Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Pravidla soutěže o robotický vysavač

Doba trvání: 1. 6. – 9. 6. 2019

Pravidla soutěže:

Podmínkou účasti v soutěži je napsání komentáře k soutěžnímu příspěvku na facebookovém profilu Robotworld.cz s odpovědí na soutěžní otázku v následujícím znění:

Co by se vašemu dítěti nejvíc líbilo na robotické hračce Sphero BB-8 Star Wars?

Z komentářů náhodně vylosujeme tři.

Podmínky účasti:

Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 18 let.

Soutěže se nesmí zúčastnit zaměstnanci společnosti ROBOT WORLD s.r.o. Soutěže se kromě zaměstnanců nesmí účastnit ani osoby jim blízké ve smyslu § 116 občanského zákoníku.

Výhercem se může stát pouze účastník s doručovací adresou na území České republiky.

Každý soutěžící se může soutěže zúčastnit pouze jednou.

Výhry v soutěži:

1. Místo: Robotická hračka Sphero BB-8 Star Wars
2. Místo: Poukaz na nákup na e-shopu v hodnotě 500 Kč.
3. Místo: Poukaz na nákup na e-shopu v hodnotě 300 Kč.

Jména výherců budou zveřejněna na facebookovém profilu Robotworld.cz nejpozději 5 dnů od ukončení soutěže. Výherci budou vyzváni ke kontaktování nás do zpráv FB stránky nejpozději do 5 dnů od vyhlášení výsledků soutěže. V případě, že nás výherce v této lhůtě nekontaktuje, ztrácí nárok na výhru.

Výhry budou výhercům zaslány nejpozději 5 pracovních dní od obdržení kontaktních údajů.

Souhlas s pravidly a ochrana osobních údajů:

Napsáním komentáře pod soutěžní příspěvek vyjadřuje účastník soutěže dobrovolně svůj výslovný souhlas s pravidly. Pořadatel Soutěže si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech, souvisejících s jejím pořádáním, a to včetně jejího přerušení, zrušení či úpravy jejích Pravidel, a to s účinností ode dne uveřejnění na stránkách robotworld.cz/soutez-na-facebooku. Účastí v této Soutěži dává každý Soutěžící Pořadateli a Organizátorovi souhlas ke zpracování poskytnutých osobních údajů za účelem navázání kontaktu s účastníkem v průběhu a po skončení Soutěže, souhlas s užitím těchto údajů ve sdělovacích prostředcích a na webových stránkách Pořadatele či Organizátora, pokud je toto užití v souvislosti s touto Soutěží, zejména za účelem vyhlášení či zveřejnění výherců.

Soutěžící, který takto poskytl Pořadateli či Organizátorovi osobní údaje, má právo na přístup k osobním údajům a další práva dle § 11 a §21 zákona číslo 101/2000 Sb. v platném znění, zejména právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem v Praze v případě, že zjistí, že Pořadatel či Organizátor porušuje své povinnosti, vyplývající z výše uvedeného zákona a právo požadovat opravu, doplnění nebo zlikvidování jím poskytnutých osobních údajů. Agentura oznámí zpracovávání takto poskytnutých osobních údajů dle §16 zákona č. 101/2000 Sb. v platném znění Úřadu pro ochranu osobních údajů se sídlem v Praze v zákonem předepsané formě.

Další pravidla:

V ostatním se Soutěž a vztahy mezi Soutěžícími a Pořadatelem či Organizátorem řídí právním řádem České republiky.

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo na vyloučení účastníků, u jejichž soutěžního chování jsou patrné známky podvodného chování nebo jiných praktik, které poukazují na zneužívání soutěže.

Účast v Soutěži je dobrovolná a účastník svou účastí v Soutěži vyjadřuje svůj souhlas s jejími Pravidly. Jakékoli obcházení těchto Pravidel Soutěžícím či pokus o jejich zneužití je důvodem pro okamžité vyloučení takového Soutěžícího ze Soutěže.

Jediná podrobná platná pravidla ve svém plném znění jsou po dobu trvání Soutěže zveřejněna v elektronické podobě na robotworld.cz/soutez-na-facebooku

Pořadatel a organizátor soutěže: ROBOT WORLD s.r.o., Běloveská 944, Náchod, 54701, IČO: 49813366

Soutěž není žádným způsobem provozována, sponzorována nebo spojena s Facebookem a Facebook za ni neručí. 

Produkt byl přidán do košíku

Zavřít

Do košíku

Doprava ZDARMA!

Produkt přidán k porovnání

Zavřít

Porovnat vše